PARAMEDIC AEM

CFR
125

Civilian First Responder

 • Situational awarness (Situačné povedomie)
 • Active shooter and Terrorist incidents (Aktívny strelec a Teroristické útoky)
 • MARCHE Protocol
 •                M-Massive Hemorrhage
 •                A-Airway
 •                R-Respiration 
 •                C-Circulation 
 •                H-Hypothermia 
 •                E-Everything else 
 • IFAK (Osobná lekárnička prvej pomoci)
 • CPR (Kardio-pulmonálna resuscitácia)

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 6-8 hod.
 • Cena kurzu: 125eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: CQB ARÉNA BRATISLAVA
 • Výstroj: zošit + písacie potreby, staršie oblečenie
CQB FIRST AID
65

CQB FIRST AID

 • Situational awarness (Situačné povedomie)
 • Active shooter and Terrorist incidents (Aktívny strelec a Teroristické útoky)
 • MARCHE Protocol
 •                M-Massive Hemorrhage
 •                A-Airway
 •                R-Respiration 
 •                C-Circulation 
 •                H-Hypothermia 
 •                E-Everything else 
 • IFAK (Osobná lekárnička prvej pomoci)
 • CPR (Kardio-pulmonálna resuscitácia)
  RESCUE CQB
  URČENIE TEAMU V KRÍZOVEJ SITUÁCIÍ
  SŤAŽENÉ KRÍZOVÉ SITUÁCIE
  STREĽBA A PRVÁ POMOC V MIESTNOSTI

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 3 hod.
 • Cena kurzu: 60 eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: CQB ARÉNA BRATISLAVA
 • Výstroj: plná výstroj
Combat AID
70

Combat AID

 • Active shooter and Terrorist incidents (Aktívny strelec a Teroristické útoky)
 • MARCHE Protocol
 •                M-Massive Hemorrhage
 •                A-Airway
 •                R-Respiration 
 •                C-Circulation 
 •                H-Hypothermia 
 •                E-Everything else 
 • IFAK (Osobná lekárnička prvej pomoci)
 • CPR (Kardio-pulmonálna resuscitácia)
  RESCUE CQB
  URČENIE TEAMU V KRÍZOVEJ SITUÁCIÍ
  SŤAŽENÉ KRÍZOVÉ SITUÁCIE
  STREĽBA A PRVÁ POMOC V MIESTNOSTI
  SITUÁCIE S OSTRÝMI ZBRAŇAMI
  VEDENÉ POD INŠTRUKTOROM SHOOTING ACADEMY A INŠTRUKTORMI AEM

Detaily kurzu a cena:

 • Trvanie kurzu: 3 hod.
 • Cena kurzu: 70 eur/osoba
 • Miesto konania kurzu: STRELNICA BLATNÉ EMEL
 • Výstroj: plná výstroj

Academy of Emergency Medicine (AEM) je medzinárodná mimovládna organizácia (NGO) so sídlom na Slovensku. Ako mimovládna organizácia poskytuejeme urgentnú zdravotnú starostlivosť, výcvik, poradenstvo a asistenciu v odľahlých oblastiach po celom svete.

Oliver Valentovič
Deputy chairman
TURNUS IRAK

Matej Karlák 
Chairman
TURNUS IRAK